اوژن

اسم نوزاد پسر با الف

اوژن یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اوژن

فارسی

معنای اسم اوژن

 اوژندن، افکندن، اوژننده، افکننده، اندازنده، به زمین افکننده، از بین برنده دشمن

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات