اَرجاسب

اسم نوزاد پسر با الف

اَرجاسب یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَرجاسب

 اوستایی-پهلوی

معنای اسم اَرجاسب

دارنده ی اسب پربها و با ارزش، (در اعلام) نام نبیره ی افراسیاب، ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه توران و چین در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات