اَرحام

اسم نوزاد پسر با الف

اَرحام یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَرحام

ترکی

معنای اسم اَرحام

خویشان، کسان، بستگان، منسوبان، به ویژه منسوبان نَسبی، مهربانی کردن

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات