اَردوان

اسم نوزاد پسر با الف

اَردوان یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَردوان

فارسی

معنای اسم اَردوان

نگهبان درستکاران، نام پنج تن از شاهان ایرانی از سلسله ی اشکانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات