اَرَس

اسم نوزاد پسر با الف

اَرَس یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَرَس

فارسی

معنای اسم اَرَس

نام رودخانه ای بزرگ که از کوه های هزار ترکیه سرچشمه می گیرد و مرز میان ایران و قفقاز را طی کرده وبه دریای خزر می ریزد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات