اَرکان

اسم نوزاد پسر با الف

اَرکان یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَرکان

عربی

معنای اسم اَرکان

رکن ها، پایه ها، (به مجاز) بزرگان، اعیان، کارگزاران و کارگردانان حکومت،مبناها، کنایه از بزرگان و کارگزاران حکومت

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات