اَسد

اسم نوزاد پسر با الف

اَسد یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَسد

عربی

معنای اسم اَسد

شیر، شیر درنده، کنایه از شجاعت و بی باکی است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات