اَشکان

اسم نوزاد پسر با الف

اَشکان یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَشکان

فارسی

معنای اسم اَشکان

منسوب به اشک که بانی و مؤسس خاندان اشکانیان بود.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات