اَشکبوس

اسم نوزاد پسر با الف

اَشکبوس یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَشکبوس

فارسی

معنای اسم اَشکبوس

در شاهنامه پهلوان افسانه های سپاه توران، که در جنگ با رستم کشته شد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات