اَصغر

اسم نوزاد پسر با الف

اَصغر یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَصغر

عربی

معنای اسم اَصغر

کوچک تر، خرد تر، این نام به اعتبار نام حضرت علی اصغر(ع) فرزند کوچک امام حسین(ع) شرف و رواج دارد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات