اَصلان

اسم نوزاد پسر با الف ابوالحسین یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود. ریشه ی اسم ابوالحسین ترکی معنای اسم ابوالحسین پدر حسین

اسم نوزاد پسر با الف

اَصلان یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَصلان

ترکی

معنای اسم اَصلان

برابر با اسلان به معنی شیر، شیر بیشه

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات