اَفرود

اسم نوزاد پسر با الف

اَفرود یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَفرود

فارسی

معنای اسم اَفرود

فرود، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات