اَفشین

اسم نوزاد پسر با الف

اَفشین یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اَفشین

فارسی

معنای اسم اَفشین

نام سردار ایرانی که بابک خرم دین را دستگیر کرد، لقب عام پادشاهان اسروشنه، نام سردار معروف معتصم خلیفه عباسی، تون اپ ۱۹۰۱

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات