اُرُد

اسم نوزاد پسر با الف

اُرُد یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اُرُد

فارسی

معنای اسم اُرُد

نام دو تن از شاهان اشکانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات