اِسرافیل

اسم نوزاد پسر با الف

اِسرافیل یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اِسرافیل

عبری

معنای اسم اِسرافیل

درخشیدن مانند آتش، به باور مسلمانان و پیروان دیگر سامی، یکی از فرشتگان مقرب خداوند است که در روز قیامت با دمیدن در شیپور خود مردگان را زنده می کند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات