اکبر

اسم نوزاد پسر با الف

اکبر یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اکبر

عربی

معنای اسم اکبر

بزرگ تر، مهتر، سالمندتر

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات