ایزد بد

اسم نوزاد پسر با الف

ایزد بد یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ایزد بد

فارسی

معنای اسم ایزد بد

نام یکی از سرداران هخامنشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات