ایزد داد

اسم نوزاد پسر با الف

ایزد داد یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ایزد داد

فارسی

معنای اسم ایزد داد

عطا و بخشش ایزد، داده خداوند، آفریده خداوند

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات