ایزد

اسم نوزاد پسر با الف

ایزد یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ایزد

اوستایی-پهلوی

معنای اسم ایزد

 در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت آنها پس از امشاسپندان است، خداوند

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات