ایستایس

اسم نوزاد پسر با الف

ایستایس یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ایستایس

یونانی

معنای اسم ایستایس

مقدس و فرخنده، نام شهر یزد در متون یونانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات