ایلشَن

اسم نوزاد پسر با الف

ایلشَن یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ایلشَن

ترکی

معنای اسم ایلشَن

هم معنی با اِلشن، (شادی بخش ایل، مایه شادی طایفه، حاکم، رهبر، حکمران یک منطقه)

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات