ایلمان

اسم نوزاد پسر با الف

ایلمان یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ایلمان

ترکی

معنای اسم ایلمان

سمبل ایل، مرد خدا، بزرگ ایل

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات