ایلیار

اسم نوزاد پسر با الف

ایلیار یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ایلیار

ترکی

معنای اسم ایلیار

دوست و رفیق ایل، یار و یاور ایل، کسی که همدم و مونس ایل و طایفه است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات