ایوب

اسم نوزاد پسر با الف

ایوب یکی از اسامی پسرانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم ایوب

عبری

معنای اسم ایوب

برگشت به سوی خدا، از پیامبران بنی اسرائیل که گفته شده است دچار بلاهای زیاد شد ولی تحمل کرد تا نجات یافت.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات