بابر

اسم نوزاد پسر با ب

بابر یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بابر

ترکی

معنای اسم بابر

ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات