بابک

اسم نوزاد پسر با ب

بابک یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بابک

 اوستایی-پهلوی، کردی

معنای اسم بابک

پرورنده و پدر را گویند، خطاب فرزند به پدر از روی مهربانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات