باذان

اسم نوزاد پسر با ب

باذان یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم باذان

فارسی

معنای اسم باذان

نام جانشین خور خسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات