باراد

اسم نوزاد پسر با ب

باراد یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم باراد

فارسی

معنای اسم باراد

نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی کرده و نام او در کتیبه کعبه زرتشت آمده است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات