بامداد

اسم نوزاد پسر با ب

بامداد یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بامداد

فارسی

معنای اسم بامداد

مدت زمانی از هنگام روشن شدن هوا تا طلوع آفتاب و یک یا دو ساعت بعد از آن، صبح، صبا

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات