برانوش

اسم نوزاد پسر با ب

برانوش یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم برانوش

فارسی

معنای اسم برانوش

(پارسی باستان) (در اعلام) مهندس سپاه رومی در زمان شاپور اول ساسانی که به هنگام اسارت ایرانیان پل شوشتر را ساخت، از شخصیت های شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات