براهام

اسم نوزاد پسر با ب

براهام یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم براهام

فارسی

معنای اسم براهام

نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی (در ریشه اسم: عبری): به معنی ابراهیم

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات