برجاسپ

اسم نوزاد پسر با ب

برجاسپ یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم برجاسپ

فارسی

معنای اسم برجاسپ

از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از سرداران تورانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات