برزفری

اسم نوزاد پسر با ب

برزفری یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم برزفری

فارسی

معنای اسم برزفری

آفریده با شکوه، یا مخفف آذربرزین داد (آتشکده )، آفریده شده به وسیله آتش ،آذر برزین

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات