برزویه

اسم نوزاد پسر با ب

برزویه یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم برزویه

فارسی

معنای اسم برزویه

نام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیله و دمنه را در زمان انوشیروان، پادشاه ساسانی از هند به ایران آورد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات