برزین مهر

اسم نوزاد پسر با ب

برزین مهر یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم برزین مهر

فارسی

معنای اسم برزین مهر

خورشید با شکوه، نام یکی از پهلوانان شاهنامه

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات