برَدیا

اسم نوزاد پسر با ب

برَدیا یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم برَدیا

فارسی

معنای اسم برَدیا

دومین پسر کورش و برادر کمبوجه (سومین پادشاه هخامنشی) است که در اوستایی به معنای بلند پایه است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات