بزرگمهر

اسم نوزاد پسر با ب

بزرگمهر یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بزرگمهر

فارسی

معنای اسم بزرگمهر

بسیار مهربان، نام وزیر فرزانه ی انوشیروان که در منابع فارسی و عربی او را به برخورداری از خرد استثنایی و تدبیرهای حکیمانه وصف کرده اند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات