بشتاسب

اسم نوزاد پسر با ب

بشتاسب یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بشتاسب

فارسی

معنای اسم بشتاسب

گشتاسب اسم ایرانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات