بنیان

اسم نوزاد پسر با ب

بنیان یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بنیان

فارسی

معنای اسم بنیان

بنیاد، آنچه باعث ماندن و پایداری چیزی است، اساس، پایه

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات