بَرات

اسم نوزاد پسر با ب

بَرات یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بَرات

عربی

معنای اسم بَرات

 نوشته ای که بدان دولت بر خزانه یا بر حُکام حواله ای وجهی دهد، کاغذ زر، اعمال نیک و خیرات، همچنین شب نیمه شعبان که احیا و شب زنده داری در آن بسیار توصیه شده است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات