بَرسام

اسم نوزاد پسر با ب

بَرسام یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بَرسام

فارسی

معنای اسم بَرسام

آتش بزرگ مرکب از بر (مخفف، ابر)+ سام (آتش)، نام یکی از سرداران یزگردساسانی، از نام های شاهنامه ، فرزند بیژن فرمان روای سمرقند که با یزد گرد جنگید.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات