بَرمک

اسم نوزاد پسر با ب

بَرمک یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بَرمک

فارسی

معنای اسم بَرمک

رئیس، عنوان رئیس روحانی بودایی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات