بَسام

اسم نوزاد پسر با ب

بَسام یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بَسام

کردی

معنای اسم بَسام

بسیار تبسم کننده، خوش رو، خندان، گشاده روی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات