بَصیرت

اسم نوزاد پسر با ب

بَصیرت یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بَصیرت

عربی

معنای اسم بَصیرت

بینایی، آگاهی داشتن از امری و جزئیات آن را در نظر داشتن

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات