بَصیر

اسم نوزاد پسر با ب

بَصیر یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بَصیر

عربی

معنای اسم بَصیر

بینا، آگاه، از نام ها و صفات خداوند، دانا، بیننده

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات