بَهمنیار

اسم نوزاد پسر با ب

بَهمنیار یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بَهمنیار

فارسی

معنای اسم بَهمنیار

دوست و یاور نیک منش، بهمن داده (آفریده)

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات