بَکتاش

اسم نوزاد پسر با ب

بَکتاش یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بَکتاش

ترکی

معنای اسم بَکتاش

فرمانده ی یک گروه، بزرگ ایل

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات