بِهزاد

اسم نوزاد پسر با ب

بِهزاد یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بِهزاد

فارسی

معنای اسم بِهزاد

نیک نژاد، نیکو تبار، بهزاد نقاش و مینیاتور ساز مشهور اواخر عهد تیموری و اوایل دوران صفوی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات