بِهکام

اسم نوزاد پسر با ب

بِهکام یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بِهکام

فارسی

معنای اسم بِهکام

کسی که به بهترین وجه به آرزوی خود رسیده، بهترین کامروا

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات