بیژن

اسم نوزاد پسر با ب

بیژن یکی از اسامی پسرانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بیژن

فارسی

معنای اسم بیژن

نام پهلوان ایرانی، پسر گیو و دختر زاده یا خواهر زاده رستم، که داستان دلاوری های او در شاهنامه ی فردوسی و بیژن نامه آمده است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات